Ads Top

IP-BOX có khả năng vượt qua lớp bảo mật của iPhone

IP-BOX có khả năng vượt qua lớp bảo mật của iPhone

Phần mềm của iPhone được mã hóa để chống lại các tấn công bruteforce (hoạt động thử tất cả các chuỗi kí tự để tìm ra mật khẩu). Tuy nhiên, với thiết bị có tên IP-BOX, nó có thể “bruteforcing” liên tục để tìm ra mật khẩu của điện thoại.

IP-BOX kết nối trực tiếp với nguồn của iPhone, nhanh chóng đưa điện thoại vào trạng thái “ngủ đông” trước khi thiết bị biết rằng mật khẩu bị nhập sai.

Sau đó IP-BOX bắt đầu dự đoán mật khẩu. Công cụ sử dụng bộ cảm biến ánh sáng được gắn trên màn hình của iPhone để nhận biết password đúng hay sai. Cảm biến này sẽ giám sát mức độ ánh sáng phát ra từ màn hình điện thoại và phát hiện những thay đổi. Nếu cảm biến thông báo có sự thay đổi có nghĩa là mật khẩu chính xác và thiết bị đã bị mở khóa.

Hiện sản phẩm được bán trên các website và diễn đàn công nghệ với giá từ 130 USD bao gồm: IP BOX, cáp iPhone 30 cổng, cáp lightning, microUSB và cảm biến ánh sáng.

No comments:

Powered by Blogger.